CSN Groep Logo

Klantcase | Roto

Klantcase Roto

De goede voorbereiding door CSN Groep, de samenwerking met de kennispartners en de betrokkenheid van de key users vormden de succesfactoren om dit project binnen de planning en het voorziene budget op te leveren.

Klantcase Roto