CSN Groep Logo

Wat houdt de koppositie van Microsoft Security in vijf Magic Quadrants van Gartner in?

Gartner heeft Microsoft Security uitgeroepen tot koploper in vijf Magic Quadrants. En nee, dat betekent niet dat ene Gartner Microsoft voorzien heeft van magische krachten. Maar wat houdt dit dan precies in en waarom is dit interessant?

Het wereldwijde onderzoeks- en adviesbureau in de informatietechnologiesector Gartner Inc. adviseert leiders in IT, Finance, HR, Legal en Compliance, Marketing, Sales en Supply Chain. Daarnaast levert het bedrijf beleidsinstrumenten en onderzoek als het Gartner Magic Quadrant. Dit laatste houdt in dat Gartner de voortgang en positie van bedrijven die in de technologische markt actief zijn monitort en evalueert. De bedrijven worden beoordeeld op de punten visie en vermogen om bijvoorbeeld security-producten te realiseren. Vervolgens wordt het bedrijf in één van de vier ‘kwadranten’ geplaatst: visionair, nichespeler, leider of uitdager.

Visionairen: hebben een visie op de veranderende markt en zijn zich bewust in welke richting diezelfde markt beweegt, evolueert en innoveert. Alleen voeren ze deze visies (nog) niet (goed) uit.
Nichespelers: zijn gericht op een klein segment of presteren beter dan anderen. Nichespelers scoren laag in zowel visie als vermogen om uit te voeren.
Leiders: presteren goed met hun huidige visie en scoren hoog als het gaat om hun vermogen om uit te voeren.
Uitdagers: kunnen een groot segment domineren en scoren hoog in het vermogen om uit te voeren, maar ze missen een sterke visie.

Wat heb ik aan die magische kwadranten?

De magische kwadranten-onderzoeksrapporten geven je inzicht in de sterke en zwakke punten van technologieleveranciers. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar specifieke mogelijkheden om de digitale veiligheid van jouw organisatie te optimaliseren, dan kunnen de kwadranten-onderzoeksrapporten je helpen bij het maken van een keuze. De besproken bedrijven gebruiken de informatie uit de rapporten uiteraard ook. Zij verbeteren hun eigen bedrijf aan de hand van zowel hun eigen zwakke punten als die van de concurrenten.

Houd hierbij goed in het achterhoofd dat veel bedrijven niet terug te vinden zijn in het overzicht van Gartner. Dit hoeft niet te betekenen dat deze producten niet deugen, maar alleen bedrijven die hebben betaald en gegevens hebben aangeleverd, worden daadwerkelijk meegenomen in het geheel. Hanteer Gartner dus niet als heilige graal, maar check het vooral op visie en uitvoerbaarheid. Uiteindelijk kan alleen jij bepalen welk product het beste bij jouw organisatie past aan de hand van onder andere online doelen, prijs en digitale volwassenheid van je team.

Microsoft Security is Security-koploper in de volgende kwadranten:
  1. Cloud Access Security Broker (CASB) solutions
  2. Access Management
  3. Unified Endpoint Management (UEM) tools
  4. Endpoint Protection Platforms
  5. Enterprise Information Archiving

In welke opzichten springt Microsoft Security er volgens Gartner uit?

Cloud Access Security Broker (CASB) solutions

Volgens Gartner biedt Microsoft met haar CASB-oplossingen uitgebreid inzicht in schaduw-IT en het stelt het je in staat om ongewone activiteiten in je cloud-omgeving te identificeren en te verhelpen. Ook kun je zelf bepalen hoe jouw gegevens zich door je cloud-apps verplaatsen binnen al je Cloud Services van zowel Microsoft als derde partijen. Gartner meent dat platforms van toonaangevende CASB-leveranciers een dieper inzicht hebben in gebruikers, apparaten, applicaties, transacties en gevoelige gegevens dan CASB-functies die zijn ontworpen als uitbreidingen van traditionele netwerkbeveiliging.

Access Management

Dit kwadrant draait voornamelijk om het universele platform Azure Active Directory (Azure AD) voor identiteits- en toegangsbeheer. Het beveiligt identiteiten en vereenvoudigt de toegang voor gebruikers door middel van Multi Factor Authentication (MFA) en Conditional Access. Je hoeft als gebruiker slechts één keer in te loggen met één identiteit om toegang te krijgen tot alle apps. Het maakt niet uit of het gaat om on-premises, Microsoft- of cloud-apps van derden. Gartner prijst Microsoft op het gebied van marktinzicht en klantervaring. De wendbaarheid, snellere tijd voor nieuwe functies en eliminatie van voortdurende software-upgrades spelen hier onder andere een belangrijke rol.

MS Magic Quadrants
Unified Endpoint Management (UEM) tools

Voor het beheer van mobiele apparaten (mobiele telefoons, tablets en laptops) en traditionele eindpunten als pc’s en Macs zijn Unified Endpoint Management (UEM)-oplossingen in het leven geroepen. Hier is de cloudservice Microsoft Intune er één van. Met Intune bepaal je hoe de apparaten van je organisatie worden gebruikt en kun je bedrijfsapps en -gegevens op onbeheerde apparaten beschermen. Intune werkt samen met andere Microsoft 365-beveiligingsoplossingen, zoals Cloud App Security en Azure AD. Volgens Gartner belooft deze vereenvoudigde, single-console benadering van eindpuntbeheer veel operationele voordelen.

Endpoint Protection Platforms

Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) biedt brede mogelijkheden op het gebied van geavanceerde malwarebescherming en beheermogelijkheden voor accounts van grote ondernemingen. Dit toont volgens Gartner aan dat Microsoft op dit gebied echt een leider is in deze categorie. ATP is een uniform eindpuntbeveiligingsplatform voor preventieve bescherming, detectie na een inbreuk, geautomatiseerd onderzoek en reactie. Denk hierbij aan dreigings- en kwetsbaarheidsbeheer, eindpuntdetectie en -respons (EDR), incidentrespons en waarschuwingsanalyse, geavanceerde verhardingstools en monitoring en rapportage.

Enterprise Information Archiving (EIA)

De EIA-oplossingen helpen je organisatie bij het archiveren van e-mails, instant messages, sms en sociale media-inhoud. Microsoft heeft met haar visie en vermogen om uit te voeren binnen haar EIA-oplossing ingespeeld op de nieuwe regelgeving op het gebied van privacygegevens. Organisaties die kiezen voor Microsoft voldoen dus direct aan de nieuwe regelgeving. Gartner denkt dat 45 procent van de zakelijke klanten in 2023 gebruikmaakt van een dergelijke oplossing. Ter vergelijking: dit was slechts 5 procent in 2019.

Kom meer te weten over de uitgebreide beveiligingsoplossingen van Microsoft door contact op te nemen met mij.

Microsoft

koploper

Gartner

Karste de Vries

Contact Edwin

Bel Edwin van Ommen op 088 999 09 58 of mail naar e.ommen@csngroep.nl