CSN Groep Logo

SD WAN transformeert de netwerk-infrastructuur

In dit blog is te lezen hoe we binnen CSN Groep de traditionele netwerk-infrastructuur hebben getransformeerd. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van de beheerlast èn een besparing van €24.000 op jaarbasis.

Netwerk-infrastructuur en verSaaSing

Door enkele overnames en de hiermee samenhangende groei van de organisatie was in 2010 een enorm versnipperde infrastructuur ontstaan. Het was noodzakelijk om de IT-infrastructuur te centraliseren en te standaardiseren. Het beheer moest vereenvoudigd worden en de security moest centraal ingeregeld worden. Destijds was het gebruik van een IPVPN netwerk een logische keuze om verbinding te maken met ons datacenter.

De wereld van IT veranderde razendsnel. Er vond een verschuiving plaats van het kopen van eigen hardware naar het afnemen van (cloud) diensten. Wij zijn daarom in 2018 gestart met het transformeren van onze netwerk-infrastructuur. Doordat er steeds meer diensten in SaaS (Software as a Service) vorm worden aangeboden voldeden de bestaande netwerk-infrastructuren niet meer. Bestaande verbindingen waren duur, de time to market was enorm lang en het inregelen en onderhouden vergden veel expertise en tijd. We moesten onze ‘snelweg’ heroverwegen om aan de veranderende eisen te kunnen blijven voldoen.

De snelweg

De ‘snelweg’ moest flexibeler. Er moest aan de knoppen gedraaid kunnen worden tot op individueel gebruikersniveau, omdat onze gebruikers tegenwoordig overal en met verschillende soorten devices werken. Het moest ook eenvoudiger worden om te connecteren met cloud omgevingen. Dus een snellere uitrol en geen ingewikkelde inregel processen. Daarnaast ging security een steeds grotere rol spelen. We wilden af van het stapelen van allerlei losse point-solutions en zijn op zoek gegaan naar een integrale cloud gebaseerde oplossing.

Uiteindelijk hebben we er voor gekozen om te transformeren naar een SaaS (Software as a Service) omgeving. Hierdoor kunnen we standaard functionaliteit zoals de Office 365 omgeving managed afnemen en ligt de beheerlast voor onze eigen medewerkers aanzienlijk lager, waardoor ze meer tijd voor innovatie en het helpen van onze relaties.

Het combineren van SD WAN technieken

Om het voor beheer eenvoudiger, voor medewerkers veiliger en voor de organisatie goedkoper te maken èn om onverklaarbare performance issues te voorkomen, was er een oplossing nodig om alle functionaliteit voor onze gebruikers te ontsluiten. Het combineren van de SD WAN technieken van Fortinet en Cato Networks bleek voor ons de oplossing waar we dit mee konden realiseren. 

Het resultaat

CSN Groep heeft vijf locaties die ontsloten zijn: 2 kantoorlocaties, 2 datacenters en Microsoft Azure. We besparen door het gebruik van deze SD WAN technieken rond de €24.000 per jaar ten opzichte van het “oude” IPVPN netwerk. Hoe meer vestigingen worden overgezet, hoe groter uiteraard de mogelijke besparing. Naast de besparingen hebben we meer bandbreedte tot onze beschikking voor moderne SaaS applicaties. Er is meer grip op de netwerk-infrastructuur door de eenvoudige en schaalbare opzet.

meer

over

SD WAN

Karste de Vries

Vraag het aan Karste

Bel Karste de Vries op 088 999 09 79 of mail naar k.vries@csngroep.nl