CSN Groep Logo

Ook technische opleidingen volg je vanuit huis met een online werkplek

Online studeren

Zodra de wereld na de pandemie weer enigszins haar weg heeft gevonden naar het oude normaal, zal een aantal zaken permanent veranderd zijn. Thuiswerken en -onderwijs zijn daar voorbeelden van. Het is dus hoog tijd om ook binnen het onderwijs goed na te denken over lange termijnoplossingen.

De oplossingsgerichtheid om onderwijs op afstand mogelijk te maken was medio 2020 groot. Er zijn bijvoorbeeld diverse softwarematige oplossingen op de markt gekomen om onderwijs op afstand te ondersteunen. Nu we een jaar verder zijn, zien we dat veel organisaties merken dat deze verandering een permanent karakter begint te krijgen. Steeds meer organisaties zien kansen om opleidingen anders in te richten, waardoor er een mix van klassikaal en thuisstudie kan ontstaan. De ad-hoc oplossingen van een jaar geleden zullen daarom plaats moeten gaan maken voor duurzame oplossingen.

De ad-hoc oplossingen van een jaar geleden zullen plaats moeten maken voor duurzame oplossingen.

Onnodig hoge kosten

Om de lange termijnoplossingen in het thuisonderwijs te laten slagen, is het belangrijk om te kijken naar de huidige werkwijze. Denk hierbij aan het verplicht aanschaffen van een kostbare laptop met Windows10 voor studenten binnen technische vmbo-, hbo- en universitaire opleidingen. Deze laptops zijn weliswaar in staat om pakketten als 3D CAD- of BIM-software te laten draaien, maar dit werkt gedwongen winkelnering in de hand en van Bring Your Own Device is duidelijk geen sprake. Daar sta je dan, als verse TU-student met je mooie Apple MacBook onder de arm die je na het behalen van je vwo-diploma hebt gekregen.

Student volledig verantwoordelijk

Naast de gedwongen aanschaf van een HP of Dell laptop met de nodige specs, wordt de volledige verantwoordelijkheid van de werking van de applicaties bij de student of zijn/haar ouders gelegd. Natuurlijk kun je gebruikmaken van de IT-ondersteuning vanuit de opleider, maar die ondersteuning is vaak een neventaak van een IT’er. Even langsgaan met je laptop is er ook niet bij tijdens een lockdown. Problemen kunnen niet worden opgelost, waardoor studenten essentiële studiepunten mislopen en daardoor te maken krijgen met enorme leerachterstanden.

In de Cloud

Dit moet en kan anders en de Cloud speelt hierin een belangrijke rol. Terwijl diverse opleiders de weg naar de Cloud al hebben gevonden voor vaak de ‘gewone’ applicaties als Office, ERP of CRM, geldt dit niet voor opleidingen waar zwaardere 3D CAD-, CAM- en BIM-programma’s nodig zijn. Die maken nog standaard de gang naar een klaslokaal. En wat dacht je van een training op een externe locatie? Voor een docent betekent dat vroeg opstaan, in het lokaal alle pc’s opstellen en checken of de licenties werken en of de laatste versie van de applicaties er wel goed opstaan. Is dit niet het geval, dan komen studenten voor niets hun bed uit en dat doen ze maar één keer.

Door te kiezen voor Cloud-werkplekken kun je de capaciteit schalen.

Een Cloud en on-premise IT-infrastructuur beheren is geen wenselijke situatie. Daarnaast zijn werkplekken voor cursussen en opleidingen vrijwel nooit 24/7 nodig. Als het afrekenmodel hierop gebaseerd is, worden de kosten vaak onnodig hoog. Daar komt bij dat de technische specificaties van een 3D CAD- of BIM-werkplek een veel educatiever karakter kan gebruiken. Tijdens een opleiding zal er immers geen nucleaire onderzeeër worden ontworpen. Door te kiezen voor Cloud-werkplekken kun je de capaciteit schalen. Mocht er wel gesimuleerd moeten worden of als er eens een large-assembly training plaatsvindt, dan kan er eenvoudig worden opgeschaald.

Verborgen kosten

Het gaat hier niet om de vergelijking tussen de kosten van de aanschaf van een laptop tegenover het maand- of uurtarief van een online werkplek. Het gaat juist om de verborgen kosten van alle andere zaken die nodig zijn om te garanderen dat een werkplek áltijd werkt, de juiste prestatie levert en overal op elk device beschikbaar is. Om dit te kunnen garanderen, zijn er inmiddels diverse oplossingen voorhanden. Aanbieders van Cloud-oplossingen als Azure, Google en Amazon Web Services hebben verschillende smaken als het gaat om grafisch geaccelereerde online werkplekken. Daarnaast zijn er IT-dienstverleners als CSN Groep die online grafische werkplekken bieden.

IT-dienstverleners maken het verschil

De verschillen zitten met name in de toegevoegde waarde die de IT-dienstverlener kan bieden ten opzichte van een aanbieder van Cloud-oplossingen op het gebied van kennis en ervaring van de CAD- en BIM-markt. De werking van de applicaties wordt vaak in samenwerking met Nederlandse kennispartners tot stand gebracht. Dit zijn meestal de vendoren en resellers van CAD- en BIM-oplossingen. Kiezen voor een aanbieder als Azure, Google of Amazon Web Services kan zeker leiden tot een goede oplossing, maar het betekent wel meer beheer en minder ontzorging. Wie ga je bellen bij Google als je een issue hebt? Een andere optie is om de IT-dienstverlener in te zetten om een oplossing in bijvoorbeeld Azure op te zetten. Zeker voor internationaal opererende organisaties kan dat een goede oplossing zijn.

Door juist als opleider de verantwoordelijkheid te nemen voor de online werkplekken, verhoog je niet alleen het studieplezier van de student en het werkplezier van de IT’er, maar verlaag je ook de kosten.

Oud versus nieuw

Een online grafische werkplek als EDU Workspace van CSN Groep kan ervoor zorgen dat ook technische studenten (deels) hun studie vanuit huis kunnen volgen. Een aantal studenten is al verder dan hun opleider en heeft zelf een online werkplek geregeld. Op die manier zijn deze studenten in staat om op elke gewenste plek, op hun persoonlijk gekozen device en moment hun studiewerk in orde te maken. Ze hoeven zich niet langer druk te maken over de specificaties van hun computer en de juiste applicaties, want die verantwoordelijkheid ligt niet langer bij hen, waardoor hun focus geheel op de studie kan komen te liggen.

Door als opleiding de verantwoordelijkheid te nemen voor de online werkplekken, verhoog je niet alleen het studieplezier van de student en het werkplezier van de IT’er, maar verlaag je ook de kosten. De applicaties draaien gegarandeerd en de focus voor alle betrokkenen ligt op de juiste plek. Een win-winsituatie voor zowel de student als de opleider.

meer info

over EDU

Workspace

Karste de Vries

Michiel van Bergen

Neem contact op met Michiel via 088 999 09 12 | m.bergen@csngroep.nl of