CSN Groep Logo

Optimaal samenwerken aan een bouwproject blijft een uitdaging

Hoe werk je als bouwpartners het best samen in een BIM-project? Dat blijft een uitdaging. Want er zijn nogal wat manieren en tools om het BIM-model in te vullen. Bovendien lopen de informatiebehoeften (levels of detail) van bouwpartners uiteen. Ook het intellectueel eigendom blijft een aandachtspunt.

Hoe zorg je voor vermindering van het aantal extracten en de uitwisseling daarvan?

Dit doe je door de informatie centraal te houden en beschikbaar te maken voor alle stakeholders. Dit laatste kan met tools als Bimlink en Dalux. Voordeel hiervan is dat het intellectueel centraal blijft en niet via oneigenlijke tools wordt rondgestuurd en opgeslagen op voor de opdrachtgever oncontroleerbare locaties.

Hoe werken installateurs en bouwbedrijven zo goed mogelijk samen, ondanks de verschillende informatiebehoefte?

Elke discipline kijken met andere ogen naar bijvoorbeeld een doorvoer voor de waterleiding. Voor de één is een buisdiameter de benodigde informatie, de ander moet rekeninghouden met warmteklassen en materiaal. De kwaliteit van het vastleggen van deze informatie verschilt per bedrijf en bepaalt de tevredenheid over de samenwerking en over het eindresultaat. De oplossing: maak goede werkafspraken. Dat is echter tijdrovend. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de producenten of toeleveranciers. Een goede ontwikkeling is de UOB (Uniforme Objecten Bibliotheek).

Hoe krijgen we iedereen binnen het proces ‘BIM-minded’ en productief?

Inmiddels zijn er volledig datagestuurde bedrijven die BIM in hun hele organisatie hebben verankerd. Andere bedrijven blijven daarbij achter, om diverse redenen. Een kijkje in elkaars keuken leidt tot goede inzichten en keuzes voor de inzet van de juiste (IT-) hulpmiddelen. Zeker in het Covid-tijdperk is een goede online werkplek een enorme meerwaarde om de productiviteit te waarborgen.

Uniforme werkwijze met behulp van ISO 19650.

De nieuwste ISO-standaard voor BIM – ISO 19650 –richt zich op een meer gemeenschappelijke aanpak bij het beheer van informatie. Zo kunnen ingenieurs, opdrachtgevers, architecten en aannemers projectinformatie efficiënter én veiliger uitwisselen. Het is raadzaam om je organisatie al op die manier in te richten. Lees onze blog over ISO 19650

Déze actuele onderwerpen keerden regelmatig terug tijdens de ronde tafel gesprekken die CSN Groep eens per kwartaal organiseert:

Kennissessies: voor alle ketenpartners

CSN Groep organiseert ronde tafel gesprekken voor alle ketenpartners. Denk aan architecten, installateurs en bouwbedrijven én aan vastgoedeigenaren zoals gemeenten, zorgorganisaties en vastgoedbedrijven. “Iedereen zoekt naar de optimale integrale samenwerking”, vertelt Martijn van Westerneng, die de sessies begeleidt. “CSN Groep kan niet alles oplossen met IT, maar we kunnen wel mensen verbinden, zodat ze inzicht krijgen in elkaars behoeften en knelpunten en zo komen tot werkafspraken. Voor CSN Groep zijn deze sessies nuttig, omdat die ons helpen om ons online platform BIM Workspace zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de gebruikersbehoeften.”

meedenken

over het

BIM-proces

Karste de Vries

BIM ronde tafel

We organiseren ronde tafel gesprekken voor en door collega’s die zich bezig houden met het BIM proces.