CSN Groep Logo

Netwrix

data classificatie, security monitoring en audit

Netwrix biedt oplossingen op het gebied van automatische data classificatie, security monitoring en audit & compliance waaronder GDPR en ISO27001 over de gehele infrastructuur heen. Netwrix sluit hierbij aan op de processen zoals ze in het NIST Security Framework beschreven worden.

  • Netwrix Discovery & Data Classificatie (NDDC) geeft aan waar de gevoelige data staat en labelt deze automatisch.
  • Netwrix Auditor (NA) geeft ‘near real-time’ inzicht wie, wat, waar, wanneer toegang heeft + de rechten aanpassingen, in de tijd gezien.

De voordelen van de oplossing

  • Een verhoogde beveiligingsgraad van uw data
  • Efficiënter Data IT beheer
  • Agentless inzetbaar en eenvoudig in het gebruik