CSN Groep Logo

De High Performance Workspace

Een virtuele omgeving voor applicaties waarbij de snelheid van dataverwerking essentieel is.

Een vaste- of tijdelijke on demand-werkplek zonder hoge investeringskosten. 

virtuele cpu en gpu

Max Performance: 64 cores van 3.40 GHz vCPU met 512 GB geheugen & 64GB vGPU. 

Een High Performance Workspace

High Performance Computing

High Performance Computing (HPC) helpt bedrijven om computertaken betrouwbaar en snel uit te voeren. Virtuele GPU en CPU-acceleratie zorgt voor een boost in de doorvoer van data en dat leidt tot kostenbesparingen. HPC is uitermate geschikt voor Artificial Intelligence (AI), Deep Learning (DL) en grafische visualisaties.

HPC in combinatie met DL en AI vergroot het tempo van innovatie. Samen pakken ze de moeilijker oplosbare problemen aan door de wereld te modelleren met behulp van experimentele en simulatie-gegevens. Deze modellen leveren real-time resultaten op die vroeger dagen of maanden duurden om te simuleren.

HPC, DL en AI worden ingezet voor applicaties bij:

  • Onderhoud en verbetering van stedelijke infrastructuur (Smart Cities)
  • Vergroten van bedrijfsefficiëntie in de detailhandel en logistiek
  • Verbetering van de productiviteit van industrie en productie
  • Verbeteren van de operationele efficiëntie in de gezondheidszorg

Toepassingsgebieden | Entertainment industrie, gemeenten & civiele engineers (Smart Cities), medisch onderzoek, financiële dienstverlening en onderzoeksinstituten.

Mogelijkheden voor de AEC markt van Nvidia CloudXR en Omniverse:

Door de inzet van Nvidia Omniverse op de ‘CloudXR enabled edge’ stellen we AEC bedrijven in staat om in 3D samen te werken. Dit gebeurt binnen een Common Data environment, die we als ‘digital twin’ kunnen integreren met behulp van applicaties op AR- en VR-headsets. Hierdoor kunnen we, in hoge kwaliteit, op elke locatie nieuwe AEC-workflows leveren die tijd besparen en fouten voorkomen. 

Extended Reality streamen met NVIDIA CloudXR

Bedrijven integreren Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) in hun workflows om bijvoorbeeld ontwerpbeoordelingen, virtuele producties of locatiegebaseerd entertainment aan te sturen. CloudXR maakt het streamen van Extended Reality (XR) en VR toepassingen naar Android- of Windows-cliënts mogelijk.

CloudXR
Omniverse BIM apps
NVIDIA Omniverse is een samenwerkingsplatform
voor 3D co-development

NVIDIA Omniverse is een real-time simulatie- en samenwerkingsplatform voor applicatie onafhankelijk 3D co-development. Omniverse streeft naar universele interoperabiliteit tussen verschillende toepassingen en 3D ecosysteem. Het biedt efficiënte real-time scène-updates en is gebaseerd op open standaarden en protocollen. Het Omniverse Platform is ontworpen om te fungeren als een hub, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan voor samenwerkende partijen.

vGPU

of vCPU

vragen

Michiel van Bergen

Contact Michiel

Bel Michiel van Bergen op 088 999 09 12 of mail naar m.bergen@csngroep.nl